HET PROJECT

Wij wilden iets geks doen...die dames van de breiworkshop van dinsdagavond. En toen kwam het idee dat creatief zijn ook voor de goede doel kan! Op 19 oktober breien enhaken wij 24 uur lang. De opbrengst van de actie doneren we aan het Ronald McDonald Huis in Rotterdam In dit blog lees je alles over de voorbereidingen, de deelnemers en de uitkomsten.

We wanted to make something crazy...us, the ladies from the knitting club of Tuesday evening. And then came the idea that we can do something for charity! On 19th October we are going to knit and crochet 24 hours long and the margin we will donate to the Ronald McDonald Huis in Rotterdam.In this blog you can read about the preparations, the participants and the event itself.

maandag 26 augustus 2013

Meet the Team

Iedere week zullen wij jullie een teamlid van ons project voorstellen. Deze week starten wij met Zoë.
Every week we are going to introduce you one of our team members. This week we start with Zoë.Hallo Ik ben Zoë, Brits van geboorte en getrouwd met een Nederlandse man. Ik heb 2 dochters van 19 en 18 jaar.  Thuis praten we  “nedish”, een rare mix van beide talen. Mijn rol in dit project is dat ik de catering van al het drinken en het eten verzorg. Ik ben beroemd om mijn hopeloosheid met alles wat te maken heeft met naaldwerken, ik roep om lijm, plakband of kneed gum ten tijde van crisis als er bijvoorbeeld een knoop van een kledingstuk is gevallen. Juist omdat ik zo onhandig ben met naald & draad zal ik tijdens de 24uursmarathon er alles aan doen om de haak- en breibrigade van eten en drinken te voorzien zodat zij zich daar geen zorgen over hoeven te maken!

Ik begon met koken op 17 jarige leeftijd, toen ik het huis verliet. Ik heb altijd van goed vers gezond eten gehouden maar tijdens het studentenleven en aan het begin van mijn carrière waren uitstapjes naar een restaurant een zeldzame traktatie. Ik herinner me nog goed het eerste diner dat ik maakte, dat was voor 18 personen. Ik heb de neiging om met beide voeten tegelijk erin te springen als het gaat om eten. Een tafel vol vrienden die gezellig eten is nog steeds mijn meest favoriete manier om tijd door te brengen! Iedereen die voor de eerste keer bij ons thuis eet, moet zijn naam aan de onderkant van het tafelblad schrijven. Ik heb niet echt een bedrijf, ik heb een uit de hand gelopen hobby! Ik heb het voorrecht gehad om wat leuke grotere projecten te doen zoals bijvoorbeeld een high tea voor 75 personen, lopend buffet voor op een trouwerij voor 150 mensen, tapas voor 50 mensen, maar ook kleine diners voor 25 personen. Koken voor kleine groepen is ook echt leuk om te doen, intieme dinertjes voor 6-8 personen, Ladies-Lunches, ik heb zelfs een keer een compleet diner afgegeven voorzien van instructies voor de gastvrouw zodat ze het kon koken en afmaken, terwijl ik verdween in het donkere van de avond voordat de gasten arriveerden!!! 
Als het om eten gaat… ik kook het!

Ik geloof niet dat ik ooit eerder 24 uur onafgebroken wakker geweest ben. Ik maak me er dan ook een beetje zorgen over om eerlijk te zijn. Het meeste van het werk wat ik zal doen is staand en ik moet even goed nadenken hoe ik dit het beste kan doen. Ik draag namelijk een brace voor mijn rug - maar het is duidelijk voor zo’n goed doel.Ik ken Luke al vanaf dat hij een peuter is en ik heb hem zo’n 8 jaar les gegeven in de zondagschool. Het was een emotionele tijd voor hem, zijn familie en vrienden en voor 
ons, zijn kerk-familie. De Ronald McDonald-stichting kwam naar voren toen ze het hardst nodig waren. Het is een fantastische voorziening en zo tof om tijd en geld te investeren in iets waarvan je weet dat het een verschil gaat maken en een impact heeft in levens van gezinnen hier in Nederland.

Hi I am Zoë, British by birth, and married to a Dutch man with 2 daughters 19 and 18.  At home we speak a strange mix of both language, which we call "nedish"  My roll in this project is to cater for all the food and drink needs. I am famously hopeless with anything to do with needle work, calling for glue, staple gun or cellotape in times of crisis, like a button falling off.  This will have advantages during the 24 hour marathon, as at no point will I be tempted to stop feeding and watering the foot soldiers and joining in!

I started to cook when I left home at 17, always loving good fresh healthy food, but finding student life and my early career wage made for trips to restaurants a rare treat.  I remember clearly the very first dinner party I did was for 18 friends.  I tent to jump in with both feet when it comes to sharing food!  A table full of friends sharing food is still my most favorite way to spend time.  In our home, the first time you eat at our table, you get to sign your name under the table!  I don't have a business; I have a way out of hand hobby!  I have had the privilege to do some fun larger projects from high teas for 75, wedding buffets for 150, tapas for 50 and also private dinner parties for 25, but the smaller party are also wonderful to do, intimate diners for 6-8, ladies lunches, I have even delivered dinner food with full instructions for the host how to cook and finish off, disappearing into the night before the guests arrive!! If its food, I'll cook it!

I don't think I have ever stayed awake for 24 hours, ever.  I am a little concerned to be honest, as most of the work is standing, so I am going to have to have a good think about how best to handle it, as I wear a back brace often, - but frankly its for such a good course.
I have known Luke from a small toddler, and have taught him in Sunday school for 8 years.It was an emotional time, for him, his family and friends and for us, his church family.  Ronald McDonald foundation stepped up when they were needed the most.  It’s a fantastic facility, and so very nice to give time and money into something that you know will make a difference and impact in the lives of families here in The Netherlands

Geen opmerkingen:

Een reactie posten